Ouders in gesprek

Even geen schoolpleingesprekken

Beste ouders en leerkrachten,

We zitten thuis en komen elkaar even niet tegen op het schoolplein. Alles gaat anders, en de eerste weken hebben het beeld gegeven dat we daar met zijn allen heel hard aan werken en dat het ons over het algemeen goed af gaat.

Kritisch en verantwoordelijk

Tegelijk zijn we kritisch op wat dit voor alle leerlingen betekent, dus zien we ook meteen dat dit voor bepaalde leerlingen juist heel slecht uitpakt. Kinderen die achterstanden hadden, zullen er nog meer opbouwen. Kinderen die een lastige thuissituatie hadden kunnen daar niet meer aan ontsnappen door naar school te gaan. En daarnaast zien we dat leerkrachten die al een zware baan hadden, nu en veel extra werk hebben om om te schakelen naar online onderwijs, en daarbij ook nog hun eigen kinderen thuis onderwijs moeten geven. Ga er maar aan staan!

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Er komen ook verhalen naar voren over kinderen waar het in deze omstandigheden juist beter gaat. De rust, het eigen ritme, de andere aandacht en het beroep op zelfstandigheid blijken soms heel goed uit te pakken. Natuurlijk mede dank zij de goede werkschema’s en instructiefilmpjes van de leerkracht.

De ervaring van ‘home-schooling’

Als ouder heb je ook een nieuwe ervaring. Een soms frustrerende, soms verwonderende ervaring. Je moet leren afstemmen op het werkritme van je eigen kind, en komt er achter dat hij of zij dat zelf het beste kan aangeven. Het schema dat jij voor hem bedacht was misschien te ambitieus. (ik spreek uit ervaring) en toen je het samen met hem ging maken bleek het veel beter te werken.

Je leerde hoe belangrijk het is voor je kind om dingen op zijn of haar eigen manier te doen, en kwam er achter dat ze tegenwoordig op een heel andere manier leren spellen of rekenen dan jij hebt geleerd. En dat het online ook weer anders gaat dan in het schriftje van vroeger.

Kortom, we doen veel nieuwe ervaringen op. We maken met elkaar een periode door waarin andere aandachtspunten naar voren komen. Ook alle zorg voor elkaar, het klappen voor mensen in de zorg, het ziek worden van bekenden, de angst of realiteit dat mensen zullen sterven terwijl ze nog zo graag wilden leven. We moeten het samen doen. En tegelijk zijn we op afstand van elkaar.

Online inspiratie voor ouders en kinderen en Dag van de Hoop

Vanuit Verus hebben we in deze tijd een initiatief ontwikkeld om momenten van inspiratie en bezinning te delen via de app start.verus.nl, er is een mooie paasviering gemaakt, vanuit een lege school. Op 28 mei vieren we de Dag van de Hoop, een pinksterviering, die we in samenwerking met uitgeverij Kwintessens maken. Vanuit schoolpleingesprekken pakken we na de zomer de draad weer op.

Gerelateerde artikelen