Waar gaat het over op het schoolplein?

Impulsen voor schoolpleingesprekken

Kinderen groeien op vanuit thuis, en ontmoeten op school verschillende manieren van leven en omgaan met elkaar. Hun wereld wordt groter en ze kunnen (en doen) steeds meer zelf. Ze ontwikkelen hun eigen gedachten en spiegelen die aan de mensen die ze dagelijks om zich heen zien.

Ouders en school zijn belangrijke samenwerkingspartners als het gaat om het begeleiden van kinderen om hun weg in het leven en in de wereld te vinden. Daarom ondersteunen wij het gesprek tussen de school en de ouders over thema’s die te maken hebben met de waarden die je kinderen mee wilt geven, die op school gevoed wordt door de katholieke identiteit en de visie op burgerschap. Want waar voer je dat gesprek nog? We kozen voor de naam Schoolpleingesprekken omdat het schoolplein de plek is waar waar leerkrachten en ouders elkaar treffen, waar kinderen spelen en ouders met elkaar de vraag stellen: Hoe doe jij dat? Waar het leren kennen van elkaar zorgt voor een goede basis voor de kinderen. Het is de ruimte tussen het schoolgebouw en de wijk, de plek waar leerlingen ook burgers van de samenleving worden.

Thema’s

Op deze website vindt u suggesties rond thema’s die ‘leven’ binnen de school en die een levensbeschouwelijke dimensie hebben. De volgende vijf thema’s zijn op dit moment beschikbaar:

Wilt u van verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden worden? Laat ons dit dan weten via redactie@schoolpleingesprekken.nl

Waar spreken we elkaar?

In de werkelijkheid spreken ouders, leerkrachten, kinderen, directie elkaar op de volgende plaatsen. Voor deze plaatsen in de school maken we binnen de thema’s dan ook telkens een eigen gespreksvorm of opdracht voor:

  • In de klas
  • In de nieuwsbrief
  • Thuis
  • Tijdens een ouderbijeenkomst
  • In de teamkamer
  • In de kamer van de directie of IB’er

Door elk thema gelijktijdig op deze plekken aan de orde te stellen, zorgt u ervoor dat het gaat leven binnen uw school. Natuurlijk kunt u zelf kiezen waar u de materialen gebruikt. Wij wensen u mooie schoolpleingesprekken!