Waar gaat het over op het schoolplein?

Impulsen voor schoolpleingesprekken

Waar gaat het over op het schoolplein? Waarschijnlijk over hetzelfde als waar het thuis, in de klas en in de teamkamer over gaat. Op deze website vindt u impulsen voor schoolpleingesprekken. U vindt concrete suggesties om aandacht te besteden aan de thema’s in de volgende situaties:

 • In de klas
 • In de nieuwsbrief
 • Thuis
 • Tijdens een ouderbijeenkomst
 • In de teamkamer
 • In de kamer van de directie of IB’er

Door een thema gelijktijdig op deze plekken aan de orde te stellen, zorgt u ervoor dat het gaat leven binnen uw school. Wij wensen u mooie schoolpleingesprekken!

Thema’s

Op deze website vindt u suggesties rond thema’s die ‘leven’ binnen de school en die een levensbeschouwelijke dimensie hebben. De thema’s zijn:

 • Je thuis voelen
 • Vrij zijn
 • Contact
 • Vieren
 • Leren

Bij elk thema wordt omschreven welke elementen van dit thema aan de orde komen.