Waar gaat het over op het schoolplein?

Impulsen voor schoolpleingesprekken

kinderen groeien op vanuit thuis, en ontmoeten op school verschillende manieren van leven en omgaan met elkaar. Hun wereld wordt groter en ze kunnen (en doen) steeds meer zelf. Ze ontwikkelen hun eigen gedachten en spiegelen die aan de mensen die ze dagelijks om zich heen zien.

Ouders en school zijn belangrijke samenwerkingspartners als het gaat om het begeleiden van kinderen om hun weg in het leven en in de wereld te vinden. Wij ondersteunen het gesprek  tussen de school en de ouders over thema’s die te maken hebben met de waarden die je kinderen mee wilt geven, die op school gevoed wordt door de katholieke identiteit en de visie op burgerschap. Het schoolpleingesprek is dus het gesprek waarin leerkrachten, directie en ouders elkaar treffen, waar kinderen spelen en ouders met elkaar de vraag stellen: Hoe doe jij dat? Waar het leren kennen van elkaar zorgt voor een goede basis voor de kinderen.

Thema’s

Op deze website vindt u suggesties rond thema’s die ‘leven’ binnen de school en die een levensbeschouwelijke dimensie hebben. Drie thema’s zijn op dit moment beschikbaar om het schooljaar te beginnen:

 • Je thuis voelen
 • Vrij zijn
 • Contact

Later in het schooljaar komen volgende thema’s beschikbaar.

 • Vieren
 • Leren

Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, laat ons dit dan weten via redactie@schoolpleingesprekken.nl

Waar spreken we elkaar?

In de werkelijkheid spreken ouders, leerkrachten, kinderen, directie elkaar op de volgende plaatsen. Voor deze plaatsen in de school maken we binnen de thema’s dan ook telkens een eigen gespreksvorm of opdracht voor:

 • In de klas
 • In de nieuwsbrief
 • Thuis
 • Tijdens een ouderbijeenkomst
 • In de teamkamer
 • In de kamer van de directie of IB’er

Door een thema gelijktijdig op deze plekken aan de orde te stellen, zorgt u ervoor dat het gaat leven binnen uw school. Wij wensen u mooie schoolpleingesprekken!