Categorie

Thema: Contact

Elke school wil goed contact hebben met ouders. Maar wat betekent dat eigenlijk? Waarover heb je contact, en op welk moment? En welke middelen zijn daarbij geschikt: mails, whatsapp-berichten, gesprekken op afspraak of ‘in het voorbijgaan’…
Bij deze vragen speelt ook een rol in welke verhouding je contact wilt hebben. Zijn de ouders kritische consumenten die hun verwachtingen duidelijk maken? Of voer je overleg als gelijkwaardige partners?
Met de onderstaande suggesties staat u gericht stil bij de manieren waarop het contact wordt vormgegeven. Dat doet u met leerkrachten, ouders én kinderen.

Thema: Contact

Contact in de klas: Een nieuwe schoolbegroeting

Goed contact begint met een goede begroeting. Elke groep bedenkt een eigen begroetingsgebaar. Van dit gebaar wordt een filmpje gemaakt dat ook met de ouders wordt gedeeld. Vertel de kinderen ter introductie dat er in de wereld verschillende begroetingsgebaren…

Thema: Contact

Contact in de nieuwsbrief: Een contactadvertentie

Plaats in de nieuwsbrief van de school een contactadvertentie waarin u ouders/verzorgers uitnodigt voor een ‘date’ op school. Tijdens de date bespreekt u samen hoe u het contact wilt vormgeven. U kunt voor de advertentie de onderstaande tekst gebruiken,…

Thema: Contact

Contact op een ouderavond: Onderwerpen

Over welke onderwerpen zouden ouders en school contact moeten hebben? Ontdek het samen tijdens een ouderavond op school. Aan de hand van onderwerpkaarten wisselt u met ouders van gedachten over wanneer contact gewenst is en op welke manier. Organiseer…

Thema: Contact

Contact in de lerarenkamer: Verhaal

Begin een teamvergadering met het verhaal over een mopperende monnik. De monnik mag eens per tien jaar twee woorden zeggen. Na dertig jaar krijgt hij van de abt te horen dat hij alleen maar moppert. Mopperen ouders ook zoveel?…