Thema: Contact

Contact op een ouderavond: Onderwerpen

Over welke onderwerpen zouden ouders en school contact moeten hebben? Ontdek het samen tijdens een ouderavond op school. Aan de hand van onderwerpkaarten wisselt u met ouders van gedachten over wanneer contact gewenst is en op welke manier.

Organiseer deze ouderavond schoolbreed, niet alleen voor een specifieke groep. Uiteraard zijn zoveel mogelijk leerkrachten aanwezig bij de avond; zo laat u zien dat het team contact met ouders belangrijk vindt en dat het team zelf ook doet wat er van ouders verwacht wordt.


Verdeel de ouders en leerkachten in groepen. Leg bij elke groep een gesprekshandleiding (download 1) en de onderwerpkaarten (download 2) op tafel. De gespreksleiders aan tafel hoeven niet vanzelfsprekend de leerkrachten te zijn; nodig nadrukkelijk ook de ouders uit om deze rol op zich te nemen.

De onderwerpen op de kaarten zijn:

  • Verjaardagen van familieleden
  • Overlijden van een familielid
  • Werk van ouders
  • Gezondheid van familieleden
  • Vrijetijdsbesteding van de kinderen
  • Incidenten tijdens samenspelen na schooltijd
  • Incidenten tijdens samenspelen onder schooltijd
  • Een huilbui in de klas
  • Een huilbui thuis, vlak voor het naar school gaan

Downloads

Download 1

Download 2

Gerelateerde artikelen