Privacybeleid

Privacyverklaring Verus voor website schoolpleingesprekken.nl

Dit is de privacyverklaring van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, voor de website www.schoolpleingesprekken.nl. Hierin informeren wij je over privacy-gerelateerde zaken.

Contactgegevens

Verus 

Korenmolenlaan 2   3447 GG Woerden

T: 0348 74 44 44   info@verus.nl 

Persoonsgegevens

Via de website www.schoolpleingesprekken.nl zelf verzamelen wij geen persoonsgegevens.

Plaatsing van cookies bij gebruik van de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Verus maakt op de website www.schoolpleingesprekken.nl gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Functionele cookies om de website goed te laten werken en analytische cookies om bezoekersgedrag te analyseren. De gegevens gebruiken wij om de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Privacymaatregelen in verband met de analytische cookies

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
  • We maskeren het laatste octet van IP-adressen
  • We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies

Je kunt je overigens altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kijk hier voor een toelichting  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die bij Verus bekend zijn, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Verus. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde, organisatie.

Je kunt een verzoek sturen naar inzage@verus.nl.

Hoe beveiligen wij je gegevens

Verus neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0348 74 44 44 of via inzage@verus.nl.

 

Versie 22 maart 2022