Categorie

Thema: Leren

Wat de kinderen leren in school nemen ze mee naar huis. En wat ze van huis uit meekrijgen, horen en zien we terug op het schoolplein en in de klas. Wat hoopt de juf of meester dat het kind aan normen en waarden laat zien in de groep? Welk belang hechten de ouders aan kennen en kunnen? Hoe inspirerend ervaart het kind de leeromgeving en de mensen die hem begeleiden en vormen? En hoe kan de school op dit vlak het eigen gezicht laten zien?
Met de suggesties in dit thema kunnen ouders, leerkrachten én kinderen ontdekken hoe ze samen betekenis geven aan het avontuur dat ‘leren’ heet.

Thema: Leren

Leren in de klas: De kracht van de leerkracht

Een fijne sfeer in de groep is enorm belangrijk. Kinderen voelen zich veilig en komen beter toe aan leren. Wees trots op uw eigen inbreng hierbij als leerkracht! Waar ligt uw kracht? De kinderen benoemen die met behulp van…

Thema: Leren

Leren met de ouders: Talentenregen

In iedereen schuilt het talent om te groeien als mens. Organiseer een bijeenkomst met ouders om dat te leren ontdekken. Beschrijving opzet ’talentenregen’ In iedereen schuilt ergens het talent om te groeien als mens. Hoe? Dat kunnen jullie samen…