Thema: Leren

Leren voor thuis: Wat gun je kinderen om thuis en op school te leren?

‘Wat gun je kinderen om thuis en op school te leren?’ Deze vraag nemen de kinderen mee naar huis. De ouders/verzorgers vullen een enquête in die op school wordt besproken.

Enquête

Geef de download ‘Enquêtekaart’ mee naar huis. Spreek af wanneer de ingevulde kaart weer terug naar school gaat.
Laat de kinderen zelf een top drie kiezen en turf daarna de meest gekozen waarden van de ouders.
Bespreek dit met de kinderen. Wat valt op? Wat wordt herkend? Welke vragen roept dit op?
Bespreek de enquêtekaarten ook in het team vanuit dezelfde vragen.
Bespreek de enquête op een geschikt moment met de ouders (ouderraad, oudervereniging, oudergeleding MR) en zoek samen naar gedeelde ambities en inspiratie.

Download de enquêtekaart

Gerelateerde artikelen