Over schoolpleingesprekken

Met deze website willen wij het gesprek tussen ouders en scholen over de vorming van kinderen stimuleren en ondersteunen. We doen dat vanuit de vraag wat kinderen helpt op hun levensweg, wat bijdraagt aan hun levensgeluk en aan de verbondenheid met anderen. Aan het woord komen ouders, leerkrachten en natuurlijk kinderen zelf. En ook filosofen, kunstenaars, pedagogen, theologen en andere mensen met een verhaal vragen wij om hun wijsheid te delen.

Online en offline in gesprek

We hebben als doel om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Daarom zullen we artikelen, reportages en interviews publiceren die prikkelen en vragen stellen. Door te werken met thema’s kunnen we verschillende stemmen en invalshoeken laten zien. Met praktische aanwijzingen nodigen we uit om daar zelf over na te gaan denken.

We willen de echte ontmoeting  en dialoog stimuleren door samen met scholen meet-ups te organiseren. Per tweemaandelijks thema maken we een opzet die je als ouder of leerkracht zelf kunt gebruiken om een gesprek of ouderavond te organiseren in je eigen school of buurt.

Uitgangspunten

Voor de website, activiteiten en schoolpleingesprekken gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  • Dialoog – Elkaar laten zien hoe je er over denkt met respect en ruimte voor andere visies, elkaar bevragen vanuit belangstelling.  
  • Andere perspectieven verkennen vanuit levenservaringen, persoonlijke inspiratiebronnen en de katholieke traditie
  • Kracht en kwetsbaarheid: het delen van echte zorgen, vragen en behoeften versterkt de uitwisseling

Uiteindelijk hopen we dat de artikelen, gesprekken en bijeenkomsten bijdragen aan het levensgeluk van kinderen en ouders. Daarom stimuleren we de verbondenheid van mensen in en rond de scholen die nodig is om te zorgen dat ieder mens tot zijn recht kan komen.

Wie zijn er betrokken bij deze website

De website (ontwikkeling en beheer) is een initiatief van Verus, de organisatie voor christelijk en katholiek onderwijs, met steun van de Stichting NKO.