Over schoolpleingesprekken

Met deze website willen wij het gesprek tussen ouders en scholen over de vorming van kinderen stimuleren en ondersteunen. We doen dat vanuit het besef dat kinderen op school in aanraking komen met de grote verscheidenheid aan visies op wat goed is voor kinderen, wat bijdraagt aan hun levensgeluk en hoe ze moeten leren omgaan met anderen. De diversiteit in de samenleving zorgt voor een bijzondere opgave voor scholen en ouders. Door werkvormen aan te bieden die gebruikt kunnen worden op verschillende plekken op school en thuis hopen we bij te dragen aan een goede basis voor de kinderen, die wij als volwassenen met elkaar maken.

Online en offline in gesprek

Door te werken met thema’s kunnen we verschillende stemmen en invalshoeken laten zien. Met praktische aanwijzingen nodigen we uit om daar zelf over na te gaan denken.
We willen de echte ontmoeting en dialoog ook stimuleren door scholen te ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten of activiteiten met ouders. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op.

Uitgangspunten

Voor de website, activiteiten en schoolpleingesprekken gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  • Dialoog – Elkaar laten zien hoe je er over denkt met respect en ruimte voor andere visies, elkaar bevragen vanuit belangstelling.  
  • Andere perspectieven verkennen vanuit levenservaringen, persoonlijke inspiratiebronnen en de katholieke traditie
  • Kracht en kwetsbaarheid: het delen van echte zorgen, vragen en behoeften versterkt de uitwisseling

Uiteindelijk hopen we dat de artikelen, gesprekken en bijeenkomsten bijdragen aan het levensgeluk van kinderen en ouders. Daarom stimuleren we de verbondenheid van mensen in en rond de scholen die nodig is om te zorgen dat ieder mens tot zijn recht kan komen.

Wie zijn er betrokken bij deze website

De website (ontwikkeling en beheer) is een initiatief van Verus, de organisatie voor christelijk en katholiek onderwijs, met steun van de Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs. Wij komen veel op scholen door het hele land, en bieden ondersteuning bij identiteitsvragen, burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid, levensbeschouwelijk onderwijs en goed geïnspireerd onderwijs.

Heb je interesse om de materialen van Schoolpleingesprekken te gaan gebruiken op je school, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Elsenaar

Met deze website verzamelen wij geen gegevens over bezoekers. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.