Thema: Leren

Leren met de ouders: Talentenregen

In iedereen schuilt het talent om te groeien als mens. Organiseer een bijeenkomst met ouders om dat te leren ontdekken.

Beschrijving opzet ’talentenregen’

In iedereen schuilt ergens het talent om te groeien als mens. Hoe? Dat kunnen jullie samen ontdekken!

 • Vooraf in de klas. Hoe zijn de kinderen gegroeid als mens? Ze laten zien wat ze over zichzelf op dit punt geleerd hebben. Ze verwerken de volgende drie punten in een persoonlijke collage ‘Talentenregen’: Hier ben ik sterk in – Hier krijg ik energie van – Zo wil ik graag worden.
 • Uitnodiging. Ouders en leerkrachten krijgen de uitnodiging om over drie vragen na te denken:
  – Wat heb je gezien aan je kinderen waarvan je dacht: Kijk! Die is gegroeid als mens!
  – Wat is voor jou belangrijk om jezelf te kunnen zijn in het leven?
  – Voor de ouders: Wat hebben leerkrachten jou geleerd over wat bijzonder en mooi is aan jouw kinderen?
  – Voor de leerkrachten: Wat hebben ouders jou geleerd over wat bijzonder en mooi is aan jouw leerlingen?
  Ze schrijven hun antwoorden op. Gebruik daarvoor deze download.
 • Bijeenkomst. Maak een mooie presentatie van de collages ‘Talentenregen’ van de kinderen zodat ouders en leerkrachten die bij binnenkomst kunnen bekijken.
  In groepjes (een mix van leerkrachten en ouders die enkele keren wordt gewisseld) worden de kaartjes besproken. Wat wordt herkend? Wat verrast? Welke vragen roept het op?

Gerelateerde artikelen