Thema: Leren

Leren in de klas: De kracht van de leerkracht

Een fijne sfeer in de groep is enorm belangrijk. Kinderen voelen zich veilig en komen beter toe aan leren. Wees trots op uw eigen inbreng hierbij als leerkracht! Waar ligt uw kracht? De kinderen benoemen die met behulp van werkkaart ‘LeerKRACHT’.

‘Leren’ in de klas: LeerKRACHT

In kleine groepen bespreken de kinderen drie vragen. De antwoorden schrijven ze op kaartjes die ze inleveren. Neem af en toe een kaartje en reageer op de inhoud.

  1. Veilig voelen
    Wat doet en zegt onze juf/meester waardoor wij ons veilig voelen in onze groep?
  2. Plezier in lesgeven
    Waaraan merken wij dat hij/zij er plezier in heeft om ons les te geven?
  3. Tips en tops
    Welke top (hierin is hij/zij heel goed) en welke tip (hieraan kan hij/zij nog werken) geven we hem/haar?

Tip 1 – Uit de school geklapt

Ieder kind kiest drie dingen uit die in het groepje besproken zijn, noteert die en vertelt er thuis over.

Tip 2 – Interview

De kinderen vragen thuis welke juf/meester hun ouders zich nog herinneren als heel fijne leerkracht. Wat was zijn/haar sterke punt?
Die punten worden benoemd in een gespreksrondje in de groep: herkent u die punten als leerkracht?

Gerelateerde artikelen