Thema: Leren

Leren in de Bijbel: Het verhaal van Jezus, zijn leerlingen en de kinderen

In de Bijbel speelt het thema ‘leren’ voortdurend een rol. Denk maar aan Jezus, de rabbi, de Joodse leermeester die zijn leerlingen regelmatig dingen leert. Bijvoorbeeld wanneer hij hen voorhoudt dat ze nog veel kunnen leren van een kind. Lees dit verhaal in de klas of geef het aan de kinderen mee.


Jezus, zijn leerlingen en de kinderen

Enkele moeders willen hun kinderen bij Jezus brengen om hen te laten zegenen. De leerlingen van Jezus hebben geen boodschap aan de jengelende kinderen en sturen hen weg. Maar Jezus vindt dat zijn leerlingen nog iets kunnen leren van de openheid en nieuwsgierigheid van de kinderen. Een Bijbelse vertelling naar Marcus 10, 13-16.
Hieronder vindt u een korte versie van het verhaal.

Het was druk om Jezus heen. De mensen vroegen hem van alles. ‘Jezus, vertel nog eens een verhaal!’ ‘Jezus, ik ben ziek, maak me beter!’ ‘Jezus, ik ben arm en eenzaam, help mij!’
Er kwamen een paar moeders, met hun kinderen aan de hand. Ze probeerden bij Jezus te komen in de hoop dat hij hun kinderen de hand op het hoofd wilde leggen.
Maar Simon, Jezus’ leerling, hield hen tegen. ‘Zien jullie niet hoe druk het is? En dan komen jullie gewoon een paar kinderen brengen? Jezus heeft wel wat beters te doen!’
Teleurgesteld wilden de moeders weggaan. Maar toen hoorden ze Jezus’ stem: ‘Wacht! Breng die kinderen eens gauw bij mij.’ En Jezus legde even zijn hand op de hoofden van de kinderen.
Toen keek Jezus Simon en de andere leerlingen aan en zei: ‘Die kinderen stuur je niet weg. Kinderen zou je juist als voorbeeld moeten nemen. Ze zijn nieuwsgierig, en kunnen nog blij worden van een vlinder op hun hand. Van kinderen kunnen jullie nog veel leren dat belangrijk is voor het Koninkrijk van God!’

Gerelateerde artikelen