Thema: Contact

Contact thuis: Wat willen ouders weten van school?

De kinderen vragen thuis aan hun ouders: Wat zou jij graag willen weten van school? Samen bedenken ze een vraag. De vragen worden op een post it-briefje geschreven en meegenomen naar school.


Geef de kinderen een gele post it mee en een brief met de volgende tekst:

Beste ouders,

In deze periode besteden we extra aandacht aan het contact tussen ouders en de school. We doen verschillende activiteiten rondom het thema contact. Een daarvan is dat we u vragen: Wat zou u willen weten van de school?

Bedenk samen met uw kind 1 vraag. Het mag over van alles gaan: de inrichting van het gebouw of het schoolplein, regels op school, lesstof, gewoonten in de klas, etc.
Wij stellen het op prijs als uw vraag positief en opbouwend van toon is. Wilt u in uw vraag geen namen van individuele leerlingen noemen? Dan kunnen we de vragen ook delen met andere ouders.

U kunt uw vraag op het bijgevoegde post it-briefje schrijven en op (datum) meegeven aan uw kind. Alle vragen worden op school verzameld en met u besproken tijdens een bijeenkomst. (Voeg hier uw eigen specificaties toe over de bijeenkomst: fysiek of online, tijdstip etc.)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Download de tekst voor de brief (Word)

Gerelateerde artikelen