Een schoolpleingesprek organiseren

Een schoolpleingesprek gaat verder waar het gesprek op het schoolplein ophoudt. Het is een kleinschalig evenement waarbij ouders samenkomen om kennis en ervaringen te delen over een onderwerp dat ouders en school aangaat. Het kan op school plaatsvinden, maar natuurlijk ook bij ouders thuis of op een andere plek in de wijk.

Samen op zoek naar wijsheid

Op het schoolplein van katholieke scholen zouden wij graag het gesprek willen stimuleren over opvoeding en levensbeschouwing of geloof, zowel tussen ouders onderling, als tussen ouders en school. Er blijken namelijk heel verschillende verwachtingen te leven bij ouders, en de school kan daar vaak niet goed aan voldoen. Tegelijkertijd weten ouders vaak te weinig van de manier waarop de school inhoud en vorm geeft aan de identiteit. Maar waar vindt dt gesprek plaats? En hoe voer je dat lastige gesprek, waarbij altijd persoonlijke visies aan de orde zijn? Wij kiezen er in onze opzet voor om een dialoog te organiseren waarin je samen op zoek gaat naar wijsheid. Je kunt natuurlijk ook beginnen met een inleiding, een workshop of lezing.

Dialoog

De dialoog heeft als belangrijk voordeel dat je met elkaar eerst ervaringen kunnen verzamelen, zodat het duidelijk wordt welke zorgen en vragen er leven. Op welke manieren je tegen een vraag kunt aankijken. Je kunt al wijzer worden door de invalshoeken van anderen te horen. Er is bij vragen rond opvoeding en levensbeschouwelijke vorming uiteindelijk niet één waarheid, een beste manier, maar met elkaar worden we wel wijzer.

Onze opzet is gebaseerd op de principes van het Ubuntugesprek ©, een op de Zuid Afrikaanse ubuntu-cultuur gebaseerde dialoog waarin gemeenschappelijke wijsheid wordt gezocht door het vertellen van verhalen. Daarmee voorkom je dat je elkaar gaat bestoken met conclusies, en al je vooronderstellingen en belangrijke ervaringen die er achter liggen niet deelt. Om te zorgen dat de dialoog goed loopt is de opbouw en een aantal spelregels van belang. Per thema zullen we een uitwerking hiervan maken die je bij je eigen schoolpleingesprek kunt gebruiken.

Zelf initiatief nemen

Het initiatief voor een meet-up kan bij ouders liggen of bij school. Het kan kleinschalig, thuis plaatsvinden of in een wat grotere opzet in school of leuke ruimte in de buurt. Waar mogelijk ondersteunen wij lokale organisatoren. En we horen natuurlijk graag wat het gesprek heeft opgeleverd, zodat anderen daardoor geïnspireerd kunnen raken.

Tien tips:

  1. Geef goede informatie vooraf – onderwerp, tijd , plaats, organisator. Maar vooral ook: bedoeling van de bijeenkomst en de sfeer die je beoogt.
  2. Nodig mensen persoonlijk uit en maak gebruik van bestaande netwerken. Dit soort gesprekken voer je niet in het openbaar, maar in vertrouwde kring. De manier van uitnodigen moet daar bij aansluiten
  3. Wees duidelijk over het doel – en waak er voor dat mensen de bijeenkomst niet gaan gebruiken voor andere doelen, persoonlijke stokpaarden en oude vetes.
  4. Betrek de school er bij – ook als het niet in de school is. Je draagt bij aan de gemeenschap van ouders rond de school, en het is goed als de schooldirectie weet wat er speelt, ook als ze er zelf niet bij zijn. En als je het niet goed afstemt kun je de indruk wekken een andere bedoeling te hebben.
  5. Bereid je goed voor – zorg dat je de opbouw van het gesprek en de spelregels zelf goed beheerst door bij voorbeeld eerst een proef-gesprek te doen met een paar ouders. Wat roept het onderwerp allemaal op? Daardoor weet je waar wat een goede formulering is voor de dialoogvraag in jullie context.
  6. Houd de kinderen in beeld. Wat wil jij aan inspiratie aan hen meegeven, welke waarden wil je graag dat zij leren en ontdekken? Dit voorkomt vaan het ‘elkaar de maat nemen’.
  7. Wees duidelijk over de vertrouwelijkheid van gesprekken – dat wat mensen hier delen niet met naam en toenaam met anderen buiten de kring van deelnemers gedeeld worden.
  8. Denk goed na over de opstelling in de ruimte. Dialoog vraagt om een kring waarin mensen elkaar kunnen aankijken. Wel of geen tafels is een keuze.
  9. Zorg dat je de opbrengst kunt ‘oogsten’. Als je er een verslag van wilt laten maken moet je dat van te voren organiseren en rekening houden met de afspraken rond vertrouwelijkheid. In principe gaat iedere deelnemer met zijn eigen oogst naar huis. De diversiteit aan opbrengsten en de wijsheid die het gesprek hebben opgeleverd kunnen vaak wel goed gedeeld worden.
  10. Verspreid de waarde die de bijeenkomst had voor de deelnemers via onze website en social media. Daarmee stimuleer je anderen om het goede voorbeeld te volgen en te leren van jullie ervaringen. Het helpt ons om de goede thema’s op het spoor te komen.

Opzet voor een schoolpleingesprek: zie bijlage

Wij hopen dat er veel goede gesprekken zullen volgen en horen daar graag over!