Bijzondere dagen

2 november – Allerzielen

Met Allerzielen gedenken we alle overledenen. Het is traditie op veel plaatsen om op deze dag de grafstenen te poetsen, en feest te vieren op het kerkhof. In Latijns Amerika heet deze dag Dia de los Muertos. De dag met de doden. Er worden bloemensporen gelegd van huis naar het kerkhof. Er wordt feest gevierd op de kerkhoven, met vuurtjes, snoep in de vorm van skeletten en doodshoofden, en er wordt gezongen en verhalen verteld.

De achterliggende gedachte is dat op 1 november de heiligen centraal staan en de dag daarna alle zielen waarvan we niet weten of ze naar de hemel zijn, bij voorbeeld omdat ze pas kort geleden zijn overleden. In de meeste kerken kun je naar een mooie gedachtenismis, waar stil wordt gestaan bij alle overledenen van het afgelopen jaar.

Twijfel je of je de kinderen hier bij mee kunt nemen? Praat er dan tevoren een keer over met hen, en leg uit dat het geen verdrietige bijeenkomst is, maar een moment om aan oma, opa of een andere dierbare overledene te denken. Om te gedenken hoe je hem of haar in jezelf meedraagt. Ida van der lee is kunstenaar en startte op een aantal begraafplaatsen de nieuwe traditie van Allerzielen Alom. Haar motto: ‘De doden niet verzwijgen, maar vieren om zie ze waren en wat ze te vertellen hebben’

Een leuke manier om hier thuis of op school iets aan te doen:

  1. Maak samen eens een lijstje van mensen die overleden zijn, die je zou willen gedenken
  2. Vertel elkaar wat je nog van deze mensen kunt herinneren. Welke momenten, welke gewoonten, welke verhalen?
  3. Op welke manier zou je op 2 november een bijzondere dag kunnen maken, om aan hen te denken? Naar welke kerk zou je kunnen gaan? Of kun je een kerkhof bezoeken? Wil je thuis een soort altaar voor hen maken, met een foto, bloemen, een tekening?
  4. Misschien is het ook iets om met de school te bespreken hoe hier aandacht voor kan zijn. Een voorbeeld vind je hier 

Meer informatie:

Allerzielen Alom

Schooltv over allerzielen

Gerelateerde artikelen