Bijzondere dagen

25 december – Een volle kerststal?

Het is de tijd van voorbereiding op kerstmis. Nadenken over het kerstdiner op school, boodschappen doen, kleding uitkiezen en ondertussen maak je misschien ook tijd om met de kinderen het gesprek te voeren over de betekenis van Kerstmis. En heb je met elkaar bedacht of je dit jaar wel of niet met de kinderen naar een kerstviering in de kerk wilt gaan.

Feest van samenzijn

Kerst is een tijd van samenzijn met je gezin, familie, en daarmee ook een tijd van eenzaamheid voor een grote groep mensen. De logica is natuurlijk dat het gebeuren in het kerstverhaal ook het verhaal is van een gezinnetje. Maria en Jozef worden vader en moeder, en er ontstaat een bijzondere familie om hen heen, daar in het stalletje. Het stalletje en de kribbe waarin het kindje gelegd wordt zijn natuurlijk tekenen van een armoedige start van het leven van dit kind. De herders zijn niet de meest vooraanstaande maatschappelijke figuren. En toch is deze geboorte een feest, een feest voor de hele wereld. Dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook verbeeld in het bezoek van de drie koningen, wijzen uit het oosten.

Kwetsbaarheid en hoop

Deze kwetsbare geboorte met de dreiging van de machtsbeluste koning Herodes op de achtergrond maakt duidelijk dat de oorsprong van de man die we later zullen kennen als Jezus van Nazareth precies daar ligt waar leven ook kwetsbaar is. Jezus, die Zoon van God genoemd wordt, is geen handlanger van de machthebbers, van de politici en de rijken. Hij is eerder een vluchteling, een dakloze, een kind dat het risico loopt om het niet te redden. Daarmee richt het verhaal, als je door alle romantische beelden, de dennenbomen en engelenvleugels heen kijkt, onze aandacht op iets dat we gemeenschappelijk hebben. We zijn allemaal geboren, allemaal kwetsbaar, en onze ouders en de mensen daaromheen hebben onze geboorte als een wonder ervaren. Even zit iedereen op de roze wolk.

Totdat de realiteit van het leven weer binnenkomt. En duidelijk wordt dat met de geboorte ook zorgen, angsten komen. Zoals de dichteres Wyslawa Szymborska schrijft:

De wereld is nooit klaar
voor de geboorte van een kind.

Kinderen doen een beroep doen op ons vertrouwen, onze liefdevolle zorg, het volharden, onze hoop. Alle ouders willen hun kinderen een verhaal meegeven. Welk verhaal is dat voor jou? Het verhaal van kerstmis is ook: Als dit kleine kwetsbare kind zo veel heeft kunnen betekenen voor de hoop en de betekenis van het leven van zo veel mensen, dan kun jij het ook!

Kerst als feest met iedereen

Dat is misschien ook wel de reden dat in heel veel christelijke gemeenschappen met Kerstmis een feestmaal wordt aangericht voor de daklozen, de eenzamen, de hele gemeenschap. Om een wereld te verbeelden waarin iedereen er bij hoort. En daarmee een teken van hoop.

wil je een voorbeeld zien? Sant Egidio in Amsterdam, Apeldoorn, Antwerpen of de Dominicuskerk in Amsterdam 

En zoek je nog een mooi kerstverhaal voor bij het samenzijn, of voor het slapengaan? Lees hier onze eigen versie van het verhaal van vadertje Panov van Leo Tolstoi

Gerelateerde artikelen