Bijzondere dagen

Aswoensdag – het begin van de vastentijd

Na het feest van Carnaval start de veertigdagentijd. Veertig dagen van vasten,  als voorbereidingstijd op het paasfeest. De dag waar de veertigdagentijd mee start is aswoensdag. Op deze dag gaan katholieke mensen naar de kerk om te gedenken dat we niet het eeuwige leven hebben, maar uit aarde zijn geschapen, en uiteindelijk ook weer zullen sterven. In een bijzonder ritueel worden de palmtakjes van palmzondag van het vorige jaar verbrand, en krijgt iedereen een kruisje van as op het voorhoofd getekend. vaak wordt daar iets bij gezegd, bij voorbeeld: As ben je, en tot as zul je wederkeren, wees gezegend!

Gerelateerde artikelen