Bijzondere dagen

6 januari Drie koningen – of wijzen? Hoe zit het ook al weer?

Menig kinderbijbel pakt uit met het verhaal van de drie koningen die, gezeten op kamelen, op bezoek gaan bij het kindje Jezus in de stal. Gezellig, zou je bijna denken. Kerstmis is flink ingepakt in gezelligheid. daarmee verdwijnt soms ook het lastige, aanstootgevende of zelf schrikbarende van wat hier verteld wordt.

Geen paleis maar een stal

Driekoningen heet in de liturgische kalender Epifanie. De betekenis van dat woord beschrijft wikipedia als:  ‘plotselinge, verwarrende openbaring’. Bij de evangelist Mattheus is het koning Herodes die het meeste schrikt van het nieuws dat er een nieuw koningskind geboren zou zijn. En nog wel in Bethlehem, niet in Jeruzalem! De drie wijzen uit het oosten, de sterrenwichelaars, astrologen of magiers, zoals ze genoemd worden zijn een ster gevolgd. Maar ze gaan als vanzelf ook eerst naar Jeruzalem. Maar het koningskind is niet in het paleis van de huidige koning. Zijn paleis blijkt een stal te zijn, en zijn wieg een voederbak. De wereld op zijn kop, zou je kunnen zeggen. Het nieuwe begint met een kwetsbaar kind aan de rafelranden van de samenleving. Daar moet je heen als je wilt meemaken hoe God mens wordt.

Geschenken geven

De wijzen zijn wellicht verrast. Maar dat weerhoudt hen er niet van om hun waardevolle geschenken aan het kind te geven: Goud, Wierook en mirre. En wij, bedachten de kinderen in de Domincuskerk in Amsterdam afgelopen zondag? Welke geschenken, welke waardevolle bijdrage aan dit hoopvolle nieuwe begin kunnen wij brengen? In een oud kistje verzamelden ze tekeningen van hun geschenken en vertelden elkaar het verhaal er bij. Er was geld getekend, bestemd voor de hulp aan vluchtelingen.  Een bloem, die stond voor aandacht voor de natuur. Een paar ogen die elkaar zagen.

Alles begint opnieuw

Het verhaal vervolgt met de gevolgen van het bekend (openbaar) worden van de geboorte: een kindermoord, de vlucht van Maria en Jozef met het kindje naar Egypte. Het zijn niet zozeer historische feiten als wel vervlechtingen van het verhaal van de oorsprong van Jezus met de verhalen uit het oude testament. Jezus lijkt op Mozes, in zijn mandje, gered van een kindermoord. Jezus lijkt op Jozef die naar Egypte ging. Alles begint opnieuw.

Na driekoningen gaat traditioneel de kerstboom de deur uit. Het bedenken welke geschenken jij het kindje geeft kan helpen om iets mee te nemen van het kerstfeest naar de dagelijkse drukte van alledag.

Gerelateerde artikelen