Inspirerende gedachten

Het waagstuk van de opvoeding

Zin krijgen in het leven en bijdragen aan die boeiende maar zeer uitdagende wereld van morgen… dat is toch wat we met z’n allen hopen voor onze kinderen? We willen kinderen opvoeden tot gelukkige mensen die hun plek en betekenis vinden in de wereld.
Maar hoe doe je dat? Hoe werkt dat, zingeving in de opvoeding? Hoe ontwikkelen kinderen hun antenne voor zingeving en betekenis? Wat hebben kinderen en jongeren van ons nodig? Dat is de uitdaging die ons in beweging heeft gezet.

Jongeren begeleiden in hun ontwikkeling

We leerden van recente pedagogische en psychologische inzichten: zingeving kun je leren! Mensen zijn nu eenmaal geboren zinzoekers en we hebben de mogelijkheid om die ook te vinden. Zeker bij jonge kinderen merken we hoe die spirituele aanleg zich spontaan meldt als een verbindende omgang met de wereld. Tegelijk behoeven die zingevingsmogelijkheden ontwikkeling en begeleiding. Traditionele vormen en structuren van zingeving raken uit beeld, het is een uitdaging om ook met nieuwe vormen daar invulling aan te geven om zo een evenwichtige ontwikkeling van jongeren en kinderen in een resultaatgerichte wereld te bevorderen.

Middag voor opvoeders: ouders, leraren, schooldirecties

Hoe doen wij dat, als opvoeders? Wat kunnen we? Wat doet er toe? Daar willen we op deze eerste bijeenkomst in dit kader met elkaar naar op zoek gaan. Dat doen we aan de hand van zeven portretten van opvoeders, met inbreng van twee experts en natuurlijk door er met elkaar eens nader op te reflecteren en eigen ervaringen te onderzoeken.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!

DONDERDAG 28 MAART 2019
13.00 – 17.30 UUR DOMSTAD UTRECHT

Programma: zie flyer

Gerelateerde artikelen