Thema: Vrijheid

Vrijheid in de nieuwsbrief: Vrijheid in communicatie

Onderstaand verhaal kunt u plaatsen in de brief van de school. Meld erbij dat het een fictief verhaal is en dat u benieuwd bent of ouders zich herkennen in een van de personen uit het verhaal.


Loes staat wat onwennig tussen de ouders in. Ze heeft uitgebreid voor het raam gezwaaid naar haar dochter Saar. Die zwaaide maar even terug en was daarna druk in de weer met klasgenoten. Een groepje ouders praat nog wat bij op het schoolplein. En Loes is voorzichtig wat dichterbij geschoven. ‘Hoe gaat het met jullie kinderen op school?’ Sahid kijkt de andere ouders om de beurt aan. ‘Ik heb het idee dat mijn Karim nog niet echt zijn draai kan vinden. Hij vindt de juf zo streng. Horen jullie daar weleens wat over?’ Een paar ouders schudden hun hoofd. Anderen knikken instemmend. ‘Joh, dan moet je gewoon even een mail naar de juf sturen,’ zegt Samantha. ‘En vragen of ze iets minder streng kan doen.’ Karin knikt. ‘Of je gaat naar de directie of IB. Als het echt een probleem voor Karim is, dan moet je er wel snel wat mee doen hoor!’ Loes twijfelt. Zal ze ook wat zeggen? Zo goed kent ze de ouders niet en ze wil niet betweterig overkomen. Ze kucht even. ‘Ik ben laatst gewoon even mee naar binnen gelopen,’ zegt ze. Saar had ruzie gehad en was daar heel verdrietig om. Ik heb het bij de deur even met juf besproken en zij gaf aan dat ze ermee aan de slag ging. Heel prettig was dat. Miriam kijkt verbaasd. ‘Dat kan Saar toch zelf wel tegen de juf zeggen? Ik ga echt geen boodschapper voor mijn kind spelen hoor! En zeker niet als juf Saskia er is. Die kijkt altijd naar de klok en zegt dat dit soort dingen na schooltijd besproken kunnen worden.’
Al snel praten de ouders wat door elkaar heen. Karin vertelt nog hoe actief ze is in school. ‘En dat helpt wel hoor! Ik heb echt het idee dat de leerkrachten altijd open staan voor wat ik in te brengen heb!’ Al pratend verspreidt de groep ouders zich. Een beetje beduusd loopt Loes naar huis. Ze denkt nog wat na over wat er net allemaal gezegd is.

Peiling onder ouders

Bent u benieuwd hoe vrij ouders zich voelen in de communicatie met de leerkracht? Gebruik de download om hen enkele vragen voor te leggen, die ze anoniem kunnen beantwoorden.

Download het vragenformulier

Gerelateerde artikelen