Inspirerende gedachten

Filosoferen over hoop, thuis en in de klas

Elk schooljaar kent hoopvolle momenten. Momenten die je zin geven en waar je energie van krijgt. Bijvoorbeeld als een leerling een lastige opdracht toch weet te voltooien, je een compliment krijgt van een collega of als leerlingen elkaar helpen. Hoop kun je hebben als je vertrouwen hebt dat het goed komt, ook als het even tegenzit. Elke keer dat je je zorgen overwint, als je voelt dat je ook gesteund wordt door anderen, als iets lukt waar je vooraf over twijfelde wordt je hoop sterker.
Ieder kind heeft natuurlijk ook wel eens een tekort aan hoop. Als je het even niet ziet zitten. Als je niet zeker weet hoe anderen over je denken, als je moeilijke keuzes moet maken. Er zijn soms echt moeilijke vragen waarvan je niet weet met wie je er over kunt praten. Wat doe je dan? En wat doe je als je ziet dat je kind het even niet ziet zitten?

“Je bent een engel…”

Voor de Dag van de Hoop, die Verus elk jaar in juni organiseert, schreef Guido de Bruin dit jaar het verhaal “Je bent een engel…”. Op de website met materialen voor op school staan een paar mooie filmpjes waarin deze engel de hoofdrol vervult. Hij (of zij) wijst op mogelijkheden die je zelf nog niet kon zien. Of neemt de spanning weg die er voor zorgt dat je iets niet durft. De filmpjes zijn een leuke aanleiding om in de klas of thuis in gesprek te gaan. De vraag die voor de hand ligt is natuurlijk: denk je dat engelen echt bestaan? Maar daar ben je snel over uitgesproken. Je gelooft het of niet. Je kunt ook vragen naar ervaringen. Heb je weleens ervaren dat je het even niet meer wist, en dat er toen iets gebeurde waardoor je opeens weer wist wat je kon doen, wat goed zou zijn? Welke mensen zijn voor jou een engel? En heeft een engel jou weleens iets ingefluisterd, waardoor jij een ander kon helpen?

Filosoferen over hoop

Hoop is ook een mooi woord om met elkaar in de klas of thuis over te filosoferen. Filosoferen kun je beschrijven als nadenken en praten over vragen waar eigenlijk niet een juist antwoord op is. Over de vraag “wat is hoop?” is geen wetenschappelijk antwoord. Ook als ik je een definitie geef van hoop, zegt dat nog niet heel veel. We leren er meer over door bij voorbeeld met elkaar een aantal situaties te bedenken waarin iemand hoop heeft. En samen te bedenken wat hoop in die situaties is en doet. Vanuit die situaties ontdekken we wat telkens terugkomt.

En het leuke is, dat je vanuit de wijsheid die je zo samen ontdekt ook weer kunt gaan kijken wanneer je zelf hoop had. En daar een tekening van maken, of een verhaal. Bij voorbeeld een tekening of verhaal waarin iemand eerst zorgen heeft, het niet ziet zitten, en daarna hoopvol is geworden. En wat heeft er nou voor gezorgd dat het veranderde? Ofwel: wat geeft hoop?

Geloof, hoop en liefde

Steeds meer gaan we inzien dat het in de opvoeding belangrijk is dat kinderen leren vertrouwen op zichzelf en op anderen, dat ze veerkrachtig zijn in het omgaan met tegenslagen en lastige situaties. Hoe voed je je kinderen op tot hoopvolle mensen? Door ze veel liefde te geven, en door ze ook ruimte te geven om hun eigen kracht te ontdekken. Door goed naar ze te kijken en vertrouwen te hebben dat ze van zichzelf ‘compleet’ zijn. Misschien wel door er op te vertrouwen dat ze deel uitmaken van een groot verhaal waarin God aan de oorsprong staat, aanwezig is in het hier en nu, en uitnodigt om de belofte van een wereld van liefde, heelheid en rechtvaardigheid dichterbij te laten komen.
Hoopvol zijn is ook een grondhouding die zorgt dat je je ogen niet sluit voor pijn, onrecht en verdriet dat ons of anderen overkomt, maar tegelijk je ogen openhoudt voor alles waar je dankbaar voor bent, voor wat je steun en kracht geeft, en zelfs voor engelen in welke vorm dan ook!

Praktische informatie

Wil je aan de slag met het thema, dan kun je via digiboard.ikhebhoop.nlvoor ieder leefdtijdsniveau inspiratie voor in de klas of voor thuis vinden. Als je klikt op ‘De drukke engel’ dan kom je bij een vierdelige animatieserie voor de onderbouw. Na elke video zijn er enkele gespreksvragen om te bespreken in de kring. De verhalen van de drukke engel geven volop aanleiding om over HOOP door te praten in de klas.

Je vindt de filmpjes door te kiezen voor: Ik ben een leerling – basisschool – klas 1-2-3.
Wil je weten hoe het verhaal van de engel afloopt? Bestel dan het prentenboek “Je bent een engel…” via www.verus.nl/jebenteenengel

Is dit een thema waar je wel meer van zou willen zien op onze site? Laat het weten aan de redactie! redactie@www.schoolpleingesprekken.nl

Gerelateerde artikelen