Inspirerende gedachten

Kritische vragen: gelukslessen en mindfullness

Een oude wijsheid is dat je goed moet zorgen voor jezelf om ook goed te kunnen zorgen voor een ander. Hoe zorg je goed voor jezelf als kind, en als ouder? In de drukte van het leven van alledag zou het zo maar kunnen dat je eerst goed zorgt voor alles wat er van je gevraagd wordt, en dan pas, als daar nog ruimte voor is, ook nog iets  doet dat jou zelf goed doet. Op steeds meer scholen is aandacht voor dit thema in de vorm van lessen in geluk of lessen mindfullness. Op het schoolplein hoorden wij de kritische vraag opkomen: past dat wel op een katholieke school? Laten we eerst eens verkennen waar we het over hebben.

Contemplatieve lessen

In mijn eigen schooltijd werd er op school af en toe gebeden, door de leerkracht, en gingen we een keer per maand naar de kerk. Die kerk was een indrukwekkende ruimte. Daar werd je stil, of juist onrustig. De meisjes giechelden en kletsten. De jongens probeerden elkaar stiekem te stompen. En toch kreeg je er iets van mee. Een ruimte waar je je klein voelde, waar je voelde dat er iets groters is. Waar andere woorden klinken en waar je even niks hoeft. Misschien was dit mijn kennismaking met contemplatie, waar ik later in mijn leven in diverse kloosters en retraites verder in ging leren Maar, dit was in de jaren zeventig. Waar leren kinderen nu de waarde van verstilling en aandachtig zijn?

Tegenwoordig hebben scholen vaak geen actieve band meer met de plaatselijke parochie, zeker wanneer ze in een Vinex-wijk staan. De religieuze oriëntatie van ouders is heel divers, en de verwachtingen die zij van de school hebben ook.   Zou het in dat kader niet goed zijn als een school besluit om aandacht te besteden aan mindfullness, de van religieuze connotaties ontdane methode om te leren in het hier en nu te zijn en aandachtig gewaar te worden wat er in je omgaat?

Veel ouders zullen met mindfullness in aanraking komen via werk of via vrienden. Het is niet eng of zweverig meer. Tegelijk vragen ouders regelmatig naar de relatie met de identiteit van de school. Kun je als katholieke school aan mindfullness doen? We schreven daar al eerder over in het kader van Vrede kun je leren. Binnenkort gaan we op bezoek bij een school die hier ervaringen mee heeft. Wordt vervolgd!

Lessen in Geluk

Bij lessen in geluk gaan kinderen met elkaar, onder begeleiding verkennen wat jou nu eigenlijk gelukkig maakt. Door van elkaar te horen welke verschillende ideeën je er over kunt hebben word je aan het denken gezet.  En dat is natuurlijk al winst.  Kijk eens naar het volgende voorbeeld:

We lazen in een schoolplan: ‘Op onze school willen we er aan bijdragen dat kinderen gelukkige mensen worden en dat zij zich ontwikkelen tot sociale burgers die hun verantwoordelijkheid kennen en nemen.’ Passen de gelukslessen uit het filmpje bij deze doelstelling, of heb je daar nog kritische vragen bij?

 

Gerelateerde artikelen