Inspirerende gedachten

‘Niemand wordt geboren met haat’ – Nelson Mandela

Papa, waarom maken mensen ruzie en vechten ze met elkaar?
Het kan bijna niet anders of je wordt als ouder wel een keer geconfronteerd met vragen van je kind over pesten, over ruzie of over oorlog. Het kan zelfs zijn dat jouw kind daar ook direct mee te maken krijgt; iets waarvan je natuurlijk van harte hoopt dat dat niet zal gebeuren.

Op veel scholen wordt aandacht besteed aan zaken als ruzie en pesten. En soms ook aan oorlog, bijvoorbeeld als die heel dichtbij komt met kinderen in de klas wiens ouders gevlucht zijn voor conflicten in hun eigen land. Scholen hebben allerlei programma’s waarmee ze hopen kinderen iets te leren over verdraagzaamheid, begrip voor elkaar, goed samenleven, ruzies voorkomen of ze leren oplossen.

Mooi is natuurlijk als ouders daar thuis ook aandacht aan geven.  Zodat je samen kinderen kunt helpen om hun weg te vinden in een wereld waarin de vrede tussen mensen soms ver te zoeken is. Maar misschien ook wel te leren is……..

In het boekje ‘Vrede kun je leren’ van David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg laten deze schrijvers zien dat er concrete manieren zijn om aan vrede te werken. Via zelfkennis, positieve taal, empathie, rust en eerbied voor het leven. Voor elke opvoeder die zich weleens afvraagt of ‘vredesopvoeding’ zin heeft, een hart onder de riem.

Sommige kinderen hebben veel last van berichten over gewapende conflicten en oorlogen die onvermijdelijk tot ze doordringen. Het filmpje ‘Rondleiding in het vredesdorp’ kan misschien helpen om te zien dat mensen, ondanks geweld om hen heen, er samen in kunnen slagen een goede leefomgeving te maken waarin kinderen kunnen spelen en plezier hebben met elkaar.

Wil je hierover thuis of op school in gesprek gaan met elkaar of met kinderen, dan kun je voor materialen en inspiratie onder andere terecht bij de organisatie PAX.

Pax Christi

Pax Christi ontstond in 1948 op initiatief van Franse burgers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, als beweging voor vrede en verzoening. Zij wilden op deze manier bijdragen aan de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Pax Christi heeft haar wortels in de Rooms-Katholieke kerk. sommige opa’s en oma’s zullen nog mooie herinneringen hebben aan de Pax Christi voettochten in de jaren zestig.
Vanaf het moment dat men in 2006 gaat samenwerken met het van oorsprong protestantse Interkerkelijk Vredesberaad, gaan beide organisaties samen verder onder de naam PAX.
PAX speelt een grote rol in Nederland tijdens de internationale vredesweek elk jaar in september.
Mensen die zich willen inzetten voor vrede en verzoening kunnen een Ambassades voor Vrede oprichten die eigen initiatieven ontplooit. Bij PAX kan men informatie en materiaal vinden.
www.paxvoorvrede.nl 

Gerelateerde artikelen